Pokřik

Rover: Zrádné hory, temné lesy!

Všichni: Nic z toho nás neviděsí!

Rover: Chladné zimy, horká léta!

Všichni: Dojdeme až na kraj světa!

Rover: A až tam budem?

Všichni: Ještě dál, nevěří kdo nás nepoznal!

Rover: A KDO JSME?!

Všichni: JUKIJOVÉ HEJ!