Odvaha. Přátelství. Dobrodružství. Příroda. Výzvy. Objevování.

JUKIJOVÉ

ROVERSKÝ KMEN

Šiška

Vedoucí oddílu

Mates

Zástupce oddílu

Jahoda

Rover

Rádkyně družiny Rudochů

Malina

Rover

Rádkyně družiny Divochů

Julius

Rover

Podrádkyně družiny Rudochů

Gorila

Rover

Kiri

Rover

Maty

Rover

Podrádce družiny Divochů

Havran

Rover

Sociální sítě